Jakub Karnowski, wymieniany jako potencjalny kandydat Senatu do Rady Polityki Pieniężnej. W latach 1997– –2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów Leszka Balcerowicza, a gdy ten został prezesem NBP, został jego doradcą w banku centralnym, później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP. W latach 2003–2008 zastępca dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. Od 2008 do 2012 r. był prezesem PKO TFI, a potem, do 2015 r., szefem Polskich Kolei Państwowych

Czy jest pan już formalnie kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej?
Nie jestem. Z tego, co wiem, kandydaci będą zgłaszani w grudniu. Nie dostałem od nikogo oficjalnej propozycji.
Ale rozmawiał pan z kimś w tej sprawie.
Na przykład teraz rozmawiam z panem.