Strata powstała w związku ze świadczeniem pocztowych usług powszechnych ma być finansowana wyłącznie z budżetu państwa - przewiduje projekt nowelizacji Prawa pocztowego zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu. Wobec rozwoju e-commerce projekt dostosowuje też przepisy do nowych realiów.

Jak podano, celem nowelizacji Prawa pocztowego jest zapewnienie skutecznego mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych realizowanego przez operatora wyznaczonego. W wyniku rozstrzygniętego w 2015 r. konkursu przeprowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rolę tę w latach 2016–2025 pełni Poczta Polska S.A.

Wskazano, że obecnie obowiązuje mieszany mechanizm finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych, w ramach którego rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych, którzy świadczą usługi powszechne i ich przychód w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekracza milion złotych. Z budżetu państwa rekompensata może trafić dopiero, gdy kwota pochodząca od operatorów zobowiązanych nie wystarczy. Wysokość udziału każdego z operatorów zobowiązanych uzależniona jest od jego przychodów z usług powszechnych, co powoduje, że głównym płatnikiem dopłat, w związku z dominującą pozycją Poczty Polskiej, staje się sam operator wyznaczony - uzasadniono.

Projekt noweli zmienia i upraszcza procedurę dofinansowania kosztu netto poprzez likwidację wpłat operatorów pocztowych i wskazanie budżetu państwa jako wyłącznego źródła dofinansowania. "Spodziewanym efektem nowelizacji jest usprawnienie procedury finansowania kosztu netto świadczenia usługi powszechnej, umożliwiające wypłacenie operatorowi wyznaczonemu należnej rekompensaty" - podkreślono.

Ponadto projekt dostosowuje przepisy do przemian zachodzących na rynku usług pocztowych. Zaproponowane rozwiązania obejmują m.in. zmianę definicji przesyłki kurierskiej (uwzględniającą jej obsługę za pomocą tzw. paczkomatów), nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego i wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego. Zwiększone mają być prawa odbiorców w procesie doręczeń (m.in. usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą – np. w ramach przekierowania przesyłki). Wprowadzono też zmiany zasad postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi. Jak zaznaczono, celem jest upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, uelastycznienie mechanizmów obsługi nadawców i odbiorców, a także obniżenie kosztów działalności operatorów pocztowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2022 r.