"Pogorszenie wyników w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedzającym, spowodowane jest w największym stopniu bezprecedensowymi podwyżkami cen materiałów i usług budowlanych głównie takich jak: stal, wełna mineralna, blacha, sklejka, itp., przykładowo: a) cena stali - wzrost o ok. 120%, b) cena wełny mineralnej - wzrost o ok. 100%, c) cena sklejki - wzrost o ok. 120%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Dodatkowym problemem jest znacząco utrudniony dostęp do wspomnianych materiałów oraz wzrost kosztów logistycznych, zaznaczono.

"W związku z dynamicznymi zmianami rzeczywistości rynkowej, Grupa Pekabex wprowadziła szereg działań adaptacyjnych polegających, przede wszystkim na podwyższeniu cen dla nowych kontraktów oraz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, renegocjacji z klientami niektórych kontraktów już zawartych. Niestety, ze względu na fakt, że proces zmian rynkowych był bardzo nagły, nie zawsze udało się przenieść na klientów nadwyżki kosztów" - czytamy dalej.

W związku z zawieraniem kolejnych umów z klientami na bazie nowych cen surowców i usług budowlanych oraz wysokim popytem na produkty i usługi Pekabex, a co za tym idzie wysokim poziomem produkcji, zarząd spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach, podkreślono.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)