Grupa Kęty otrzymała - zgodnie z harmonogramem procesu - oferty potencjalnych inwestorów, zainteresowanych nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich (SOG). Jedna z otrzymanych ofert dotyczy nabycia części SOG, podały Kęty.

"Oferentami są podmioty prowadzące działalność w skali międzynarodowej posiadające doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Grupy Kęty dokona analiz poszczególnych elementów otrzymanych ofert w tym w szczególności proponowanych warunków cenowych, wymogów wyrażenia zgody na realizację transakcji przez odpowiednie instytucje (np. urzędy antymonopolowe) oraz podejmie na ich podstawie decyzję odnośnie dalszych działań w ramach procesu lub o jego zakończeniu, podano także.

W lutym Grupa Kęty wybrała Rothschild & Co Polska na doradcę w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) i jego ewentualnej sprzedaży.

Segment Opakowań Giętkich obejmuje spółki: Alupol Packaging, Alupol Packaging Kęty i Alupol Films.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)