Dotychczas ESG (environmental, social and governance), rozumiane jako sposób informowania firm na temat ich działań względem środowiska, otaczającego ich społeczeństwa oraz ładu wewnątrz korporacji, dotyczyło jedynie największych koncernów. Jednak zgodnie z nową dyrektywą unijną już w drugiej połowie dekady informować o takich działaniach będą musiały wszystkie podmioty na rynkach regulowanych.
Raportowanie działalności pozafinansowej sprowadzało się dotychczas głównie do społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility), np. działań charytatywnych. Eksperci wskazują jednak, że zagadnienia te, choć dotyczą podobnej tematyki, są odmienne.