W czerwcu wartość wyemitowanych przez Skarb Państwa obligacji oszczędnościowych przekroczyła 50 mld zł – wynika z nowych danych Ministerstwa Finansów. Od początku roku zwiększyła się o ponad 9 mld zł, a od czerwca ub.r. – o 15 mld zł. Niewiele mniejsze było tempo inwestowania Polaków w detaliczne papiery skarbowe w poprzednich 12 miesiącach.
Dwa główne powody inwestowania w obligacje: słaba oferta banków i inflacja. Przeciętne oprocentowanie depozytów terminowych dla ludności wynosi 0,2–0,3 proc. Są banki, w których stawki są nieco bardziej korzystne, ale w największych lokaty mają oprocentowanie zbliżone do zera.