Formalnie Marciniak odejdzie ze stanowiska za nieco ponad dwa tygodnie. Komunikat o rezygnacji nie zawierał informacji o powodach odejścia. Osoby związane z kontrolowanym przez Skarb Państwa największym polskim bankiem mówią jednak, że nie krył się z zamiarem rezygnacji od odejścia Zbigniewa Jagiełły, długoletniego szefa PKO.
Jagiełło zapowiedział rezygnację w pierwszej połowie maja. Skończył pracę kilka tygodni później – z dniem walnego zgromadzenia, które zatwierdziło ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe. Jego następcą został Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes odpowiedzialny za detal.