Podczas czwartkowej sesji uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły informacje na temat spadku dynamiki inflacji HIPC z 0.5% r/r w czerwcu do 0.4% r/r w lipcu, co jest najgorszym wynikiem od ostatnich pięciu lat. Nieco lepsze informacje napłynęły natomiast z europejskiego rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 11.5% wobec 11.6% miesiąc wcześniej.

W dalszym ciągu niepokojąco wygląda jednak sytuacji w Grecji oraz Hiszpanii, gdzie liczba osób pozostających bez pracy sięga odpowiednio 27.3% oraz 25.5%. Coraz więcej wskazuje na to, że krążące nad Europą widmo deflacji oraz rekordowo wysokie bezrobocie w Krajach Południa będą powodami dalszego luzowania polityki monetarnej ECB. Zgodnie z zapowiedziami Mario Draghiego, w celu pobudzenia akcji kredytowej, już we wrześniu rozpocznie się pierwsza runda programu TLTRO, dzięki któremu banki będą mogły zaciągać niskooprocentowane pożyczki.

Koniec tygodnia upłynie pod znakiem publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy – analitycy spodziewają się spadku liczby osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym z 288K do 233K. W ciągu dnia poznamy również informacje na temat przemysłowych indeksów PMI dla największych światowych gospodarek.

dr Maciej Jędrzejak