Stworzenie funduszu ma być głosowane na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym przez zarząd na 23 kwietnia.
„W ocenie zarządu powyższy wniosek jest uzasadniony utrzymującym się trendem rosnącej liczby składanych pozwów, który może w przyszłości doprowadzić do materializacji ryzyka prawnego mającego znaczny, negatywny wpływ na sytuację finansową banku oraz całego sektora bankowego. Zawarcie ugód pozwoliłoby ograniczyć nie tylko wspomniane ryzyko prawne, ale także niepewność co do treści ostatecznych rozstrzygnięć sądowych i ich skutków finansowych oraz koszty i przewlekłość postępowań sądowych” – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.