Grupa Lotos odnotowała 24,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2013 r. wobec 233,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 67,9 mln zł wobec 151,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.504,8 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 8.325,8 mln zł rok wcześniej.

W całym 2013 r. spółka miała 39,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 927,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28.597,34 mln zł w porównaniu z 33.111,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2013 r. wyniosła 14,77 mln zł wobec 836,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.