Poranna, kończąca bieżący tydzień sesja na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty po wczorajszym umocnieniu. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1570 PLN za euro, 3,0352 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4165 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają stabilne i wynoszą aktualnie 4,436% w przypadku papierów 10-letnich.

Zgodnie z wczorajszym założeniem ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym przyniosło wyraźne umocnienie krajowej waluty. Dość atrakcyjne poziomy cenowe skłoniły kapitał zagraniczny do wykorzystania okazji i zakupu złotego za euro bądź też dolara amerykańskiego. Z drugiej strony samo osłabienie PLN miało charakter stricte zewnętrzny, a powodem tym był rozwój sytuacji na Ukrainie. Tamtejszy Rząd rozpoczął rozmowy z MFW o pożyczce rzędu 15 mld USD, jednak widomo bankructwa jest jak najbardziej realne. Dodatkowo temat Krymu i potencjalnej interwencji zbrojnej Rosji powodują utrzymywanie się niepewności na rublu czy hrywnie wpływając również na wyceny walut zaliczanych do koszyka CEE (głównie HUF, PLN oraz CZK). W krótszym ujęciu złoty powinien pozostać raczej stabilny, gdyż obserwowaliśmy dowód zainteresowania polską walutą ze strony zagranicy. Z drugiej strony do czasu rozwiązania problemu na Ukrainie nie należy zakładać potencjalnego mocniejszego umocnienia, a jedynie próby stabilizacji przerywane lekki spadkami w wycenie.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy ostateczne dane dot. dynamiki PKB w IV kw. 2013r. Rynek szacuje wzrost ten na 2,7% wobec 1,9% uprzednio. Nie wydaje się, iż inwestorzy mogliby zostać zaskoczeni publikacją, gdyż większość informacji poznaliśmy już ze wskazań wstępnych. W IV kw. widoczny był wzrost dynamiki konsumpcji prywatnej oraz nieznaczny wzrost dynamiki inwestycji. Uczestnicy rynku obserwować będą publikację danych dot. inflacji HICP w Strefie Euro za luty, która rozpatrywana będzie w ramach ostatnich spekulacji o ewentualnym ruchu ze strony EBC.

Z rynkowego punktu widzenia polska waluta powinna przejść w stan krótkoterminowej stabilizacji, gdyż w zakresie 4,18 EUR/PLN występuje popyt na złotego, a o umocnienie poniżej 4,14 EUR/PLN może być trudno z uwagi na napięcia w regionie.

Konrad Ryczko