Lepsze od prognozowanych okazały się również dane dla całego regionu – jak wynika z raportu opublikowanego przez Eurostat, PKB w strefie euro w IV kwartale wzrosło o 0.3% k/k i 0.5% r/r, natomiast bilans handlu zagranicznego wyniósł 13.9 mld euro. Popołudniu, znacznie gorsze wiadomości napłynęły natomiast zza Oceanu, gdzie dynamika produkcji przemysłowej spadła w ostatnim miesiącu o 0.3% m/m, co było najsłabszym wynikiem od 2009 roku. Zdaniem ekonomistów, nagle spowolnienie amerykańskiej gospodarki jest jednak w dużej mierze efektem zakłóceń w procesie produkcji wywołanych przez niespodziewany atak zimy w USA.

Początek tygodnia na światowych rynkach finansowych zapowiada się dosyć spokojnie. Nad ranem uwagę inwestorów przyciągnęły informacje napływające z Dalekiego Wschodu, gdzie opublikowano dane o dynamice produkcji przemysłowej oraz PKB w Japonii. W ciągu dnia poznamy natomiast informacje o stopie bezrobocia w Turcji (prognoza 9.9%).

dr Maciej Jędrzejak