Zysk operacyjny wyniósł 794 mln zł wobec 1.652 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.468 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 6.788 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 2.338 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3.982 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17.986 mln zł w porównaniu z 19.899 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 2.244,75 mln zł wobec 4.112,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.