Zysk operacyjny wyniósł 520,95 mln zł wobec 579,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.537,44 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 4.554,90 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 1.212,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.269,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14.209,43 mln zł w porównaniu z 18.214,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 1.628,21 mln zł wobec 1.444,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej. W 2012 r. spółka wytworzyła 19,11 TWh energii elektrycznej, a sprzedała - 44,74 TWh.