PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Europie kolejowy przewoźnik towarów. Po prywatyzacji skarb państwa nadal będzie miał większość udziałów. Spółka ta - to drugie po Polskich Liniach Kolejowych przedsiębiorstwo należące do grupy PKP, które w tym roku zmieni właściciela.

PKP Cargo będzie 446 spółką notowaną na rynku głównym GPW. Będzie to 17 debiut w tym roku.

Grupa Emitenta

Grupa jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych UTK) i drugim największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w UE pod względem pracy przewozowej w 2012 roku (wg danych Eurostatu).

Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. W 2012 roku 97,9% przychodów z działalności operacyjnej Grupy stanowiły przychody ze sprzedaży, z czego większość stanowi sprzedaż usługi transportu kolejowego towarów. Ponadto Grupa oferuje swoim klientom usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe (przeładunek i magazynowanie towarów na styku linii normalno- i szerokotorowej na wschodniej granicy Polski, jak również w innych kluczowych lokalizacjach Polski). Ponadto Grupa realizuje większość procesu utrzymania i napraw użytkowanego taboru.

Podmiotem dominującym wobec spółki PKP Cargo S.A. jest spółka PKP S.A. Grupę PKP CARGO S.A. tworzy Spółka oraz 14 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki.

Do istotnych Spółek Zależnych, czyli podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki, które zostały uznane za istotne dla działalności Grupy, zalicza się: CARGOSPED sp. z o.o. (podstawowy przedmiot działalności: kompleksowe usługi intermodalne zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, usługi spedycyjne oraz usługi logistyczne), Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o. (podstawowy przedmiot działalności: krajowe i międzynarodowe usługi spedycyjne oraz usługi logistyczne), PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. (podstawowy przedmiot działalności: kompleksowa obsługa bocznic kolejowych i przewozy towarów) oraz PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o. (podstawowy przedmiot działalności: usługi przeładunkowe w rejonie przygranicznym).

Strategia działalności

Celem strategicznym Grupy jest utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce poprzez wykorzystywanie nowych możliwości i dalszą poprawę efektywności operacyjnej, a także rozwój działalności poza Polską. Grupa zamierza realizować strategię poprzez:

- poprawę efektywności operacyjnej w celu utrzymania kosztów pod kontrolą;
- utrzymanie pozycji lidera w Polsce;
- rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce; oraz
- rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych.

Wartość oferty sprzedaży: 1,4 mld zł

Kurs odniesienia: 68 PLN

Wartość spółki (wg kursu odniesienia) 2,95 mld zł

Wartość instrumentów wprowadzanych 2,95 mld zł

Źródło danych o PKP Cargo: GPW