PGE odnotowała 2511,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 2703,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3167,34 mln zł wobec 3365,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15100,83 mln zł w I połowie 2013 r. wobec 14914,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-VI 2013 r. wyniósł 1812,35 mln zł wobec 290,44 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.