Giełda Papierów Wartościowych (GPW) analizuje uruchomienie w ramach grupy rynku rolno-spożywczego, powiedziała agencji ISBnews rzeczniczka GPW Katarzyna Kozłowska. Decyzja w tej kwestii zapadnie jesienią.

"Jesteśmy w trakcie analizowania możliwości uruchomienia rynku rolno-spożywczego" - powiedziała ISBnews Kozłowska.

Obecnie poza regulowanym rynkiem akcji i instrumentów pochodnych (m.in. kontrakty terminowe, opcje), a także NewConnect (parkiet pozagiełdowy) i Catalyst (rynek obligacji), w grupie GPW rozwijane są rynki towarowe w ramach Towarowej Giełdy Energii (TGE), gdzie obecnie handluje się energią i gazem.

Ponadto GPW ostatnio poinformowała, że prowadzi negocjacje w sprawie zakupu do 30% akcji w brytyjskiej firmie Aquis Exchange Ltd, która zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu (Multilateral Trading Facility, MTF).

Giełda Papierów Wartościowych od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na organizowanym przez siebie regulowanym rynku akcji.