Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie chce kupić 1/3 udziałów brytyjskiej spółki Aquis Exchange Limited. Prowadzi tej sprawie negocjacje.

Firma zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie, jak napisano w przesłanym IAR komunikacie, wielostronnej platformy - Multilateral Trading Facility, MTF.

Celem spółki jest zmiana wizerunku europejskiego rynku obrotu akcjami między innymi poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod pobierania opłat transakcyjnych i innowacyjnych rodzajów zleceń.