Kilka godzin później odbyła się konferencja prasowa BoJ, w czasie której Haruhiko Kuroda podkreśli stabilność długoterminowych stóp procentowych oraz potwierdził kontynuowanie przez Bank Japonii aktualnie prowadzonej polityki monetarnej. W Europie z kolei, ECB opublikował raport miesięczny. Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły informacje napływające  z amerykańskiego rynku pracy, które wbrew oczekiwaniom ekonomistów, okazały się słabsze  od prognozowanych. W ostatnim tygodniu liczba złożonych wniosków o zasiłki wyniosła 2.977K, natomiast liczba osób bezrobotnych wzrosła do 360K. Mimo to, sytuacja na rynku walutowym, po zamieszaniu jakie wywołało ostatnie przemówienie szefa Fed, powoli zaczęła się stabilizować. Wartość EUR/USD powróciła w okolice poziomu 1.3000.

Podczas dzisiejszej sesji Eurostat opublikuje dane dotyczące wysokości wskaźnika produkcji przemysłowej w strefie Euro. Dla inwestorów z Polski istotnymi wiadomościami będą wartość bilansu płatniczego oraz podaż pieniądza M3. Za Oceanem dzień upłynie pod znakiem publikacji wskaźników cen produkcyjnych i nastrojów konsumentów Michigan oraz wskaźnika ECIR. Tydzień zakończy przemówienie członka FOMC – James'a Bullard'a.

dr Maciej Jędrzejak