Konsensus rynkowy wynosił 2,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym, tyle samo, co szacunek Departamentu Handlu. 

W IV kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu 0,4%, a w III kw. - o 3,1%.