Dzisiaj poznamy wysokość stóp procentowych. Opublikowane zostaną wskaźniki PMI dla usług w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i całej Eurostrefie. Eurostat poinformuje o PKB i sprzedaży detalicznej dla Eurostrefy, a agencja ADP poda informacje o bezrobociu w USA.

Dzisiaj najważniejszą informacją dnia dla rynku polskiego będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych. Obecnie stopy procentowe są na poziomie 3% i to od zeszłego miesiąca. Ekonomiści spodziewają się, że RPP podobnie jak to zrobiła miesiąc wcześniej widząc spowolnienie gospodarcze (PKB w pierwszym kwartale urosło 0,4%) oraz najniższą inflację od 7 lat (0,8% w maju) obniży stopy o 0,25 punktów bazowych. Wśród samej rady zdania są jednak podzielone. Z ostatnich wypowiedzi wynika, że 4 członków chce utrzymania stóp procentowych, a 3 członków chciałoby dalszych obniżek. Nie znamy nastawienia profesora Hausnera oraz przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej czyli Marka Belki. Ten brak jednomyślności widać w umacnianiu się złotego. Gdyby stopy pozostawiono na tym samym poziomie, może to dać silny bodziec do dalszego umocnienia się złotego, a nawet zmiany trendu.

O godzinie 9:50 poznaliśmy odczyty PMI dla Włoch, Francji, Niemiec i całej strefy euro. Poprzednio wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47.00, 44.30, 49.60 i 47.00 punktów dla Eurostrefy jako podsumowanie dla wskaźnika dla większości krajów unii, czyli 17 krajów w unii monetarnej. Analitycy spodziewali się niewielkiej poprawy o około 0.5 punktu dla tych krajów, co wskazywałoby na to, że najgorsze czasy drugiej fali kryzysu mamy już za sobą. Odczyty wyniosły jednak kolejno 46.5, 44.30, 49.70 i 47.20 dla 17 krajów unii monetarnej.

O godzinie 10:30 poznamy jeszcze wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii, która jest jedną z największych gospodarek UE. W przeciwieństwie do kontynentalnej części ostatni odczyt był tutaj na poziomie 52.90 i oczekuje się podobnego poziomu w tym miesiącu.

Dla eurostrefy o godzinie 11:00 zostanie opublikowany poziom PKB oraz wielkość sprzedaży detalicznej za 1 kwartał porównując go rok do roku. W przypadku PKB spodziewany jest spadek o 1%, podobnie jak to było rok temu ale za to oczekiwana jest mniejsza sprzedaż o zaledwie 0.65%, gdy rok temu spadek ten wyniósł 2.4%.

Dzisiaj podamy wstępne dane o bezrobocie w USA szacowane przez agencję DPA. Agencja szacuje ile w maju powstało miejsc pracy w sektorze poza rolniczym. Analitycy prognozują, że będzie to liczba 166 tys. przy odczycie 119 tys. miesiąc temu.

Artur Baron, InternetowyKantor.pl