Indeks największych spółek giełdowych będzie bogatszy o 10 przedsiębiorstw. Zarząd Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych chce zmodyfikować indeksy. WIG 20 zostałby zastąpiony przez WIG 30.

W tej chwili projekt został skierowany do konsultacji z giełdowymi graczami. Jak mówi prezes GPW Adam Maciejewski, rola nowego indeksu będzie podobna do dziś istniejącego. Nadal byłby to główny wskaźnik koniunktury jeżeli chodzi o największe spółki.

Przewodniczący Komitetu Indeksów giełdowych Tomasz Wiśniewski tłumaczy, że zasady doboru spółek do nowego indeksu będą podobne do tych które obowiązują dziś przy tworzeniu WIG 20. Brane są pod uwagę obroty z ostatnich 12 miesięcy, a także wartość w wolnym obrocie tych spółek. Na tej podstawie tworzone jest zestawienie i wskaźnik, który uwzględnia oba te kryteria. Te spółki, które ten wskaźnik mają najwyższy, trafią do indeksu WIG 30. Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy nowe rozwiązania mogłyby wejść w życie.