Wczorajszy handel na rynku złotego zgodnie z prognozą przyniósł techniczną korektę ostatniego osłabienia polskiej waluty. Dodatkowo złoty wsparty został zwyżką na rynku długu, która nie została jednak poparta większymi obrotami. Ponadto uczestnicy rynku raportują, iż sygnalizowana poprzednio aktywność importerów ustała co pozwoliło odrobić część strat z poprzedniego tygodnia. Również nastroje na szerokim rynku i wzrostowa sesja na eurodolarze pozwoliły m.in. węgierskiemu forintowi na umocnienie na fali lepszych nastrojów. Rynek zakłada, iż w czwartek dojdzie do obniżki stóp procentowych w Strefie Euro oraz, że RPP zdecyduje się na podobny krok w ciągu najbliższych miesięcy. Co ciekawe o ile w przypadku rynku krajowego możemy mówić o względnej pewności oczekiwań dla takiego ruchu, to decyzja po posiedzeniu EBC stanowi duży znak zapytania. Wedle ankiet przeprowadzonych przez agencje informacyjne, aż połowa uczestników rynku zakłada, iż Mario Draghi pozostawi stopy na obecnym poziomie 0,75%. Naszym zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz dodający do wcześniejszych stanowisk bardziej gołębi ton wypowiedzi.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji z rynku krajowego. NBP poda jedynie oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w kwietniu. Czynnik ten, głównie z racji niskiej aktywności rynku, zostanie najpewniej pominięty. Wśród krajowych danych liczyć się będzie przede wszystkim czwartkowa publikacja indeksu PMI za kwiecień. W trakcie dzisiejszego handlu liczyć się będą przede wszystkim przedpołudniowe dane z Eurolandu oraz późniejsze wskazania ze Stanów Zjednoczonych, jednak należy pamiętać, iż rynek przede wszystkim czeka na czwartkowe posiedzenie EBC.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze umocnienie złotego wyhamowało w rejonie 4,1250 EUR/PLN, które teraz stanowić będzie silną barierę przed dalszymi wzrostami. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się przejście w stan konsolidacji powyżej ww, zakresu w oczekiwaniu na czwartkowe dane z krajowej gospodarki oraz decyzję ws. stóp w Strefie Euro.

Konrad Ryczko, Analityk Makler Papierów Wartościowych