Zysk operacyjny wyniósł 43,05 mln zł wobec 35,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,36 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 63,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 18,34 mln zł wobec 19,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.