Walne zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 656,2 mln zł tj. 0,50 zł na jedną akcję z zysku za 2012 rok, podała spółka w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy będzie 11 lipca 2013 r.

Uprawnionych do dywidendy jest 1.312.357.479 akcji, a łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wynosi 656.178.739,50 zł.

TPSA podała także, że 23.291.542 akcje nie są uprawnione do dywidendy, ponieważ stanowią one akcje własne spółki, które zostały nabyte w celu ich umorzenia.

W okresie I-IV kw. 2012 r. TPSA uzyskała łącznie 855 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1.918 mln zł zysku netto rok wcześniej.

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce pod marką Orange. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.