Zarząd PKO Banku Polskiego postanowił zarekomendować akcjonariuszom rekomendację wypłaty dywidendy za 2012 r. w wysokości 2,25 mld zł, czyli 1,80 zł na jedną akcję, podał bank w komunikacie.

Proponowana dywidenda stanowi 61,12% sumy zysku netto za 2012 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 88,53 mln zł. Rekomendowana przez zarząd banku dywidenda ma charakter pieniężny, podkreślono w informacji.

"Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 19 września 2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2013 r" - podano również.

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2012 r. jest zgodna z przyjętą przez bank polityką dywidendową.

Reklama

"Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości pozwoli utrzymać dobrą sytuację kapitałową i płynnościową banku" - czytamy dalej.

Proponowany poziom dywidendy wpisuje się w stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do wzmocnienia baz kapitałowych banków.

"Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez radę nadzorczą banku" - zaznaczono również.

Z zysku za 2011 rok PKO BP wypłacił dywidendę w wysokości 1.587,50 mln zł, tj. 1,27 zł na akcję. Stanowiło to 40,15% zysku netto za 2011 rok.