Europejski Urząd Statystyczny podał do wiadomości dane o bezrobotnych na koniec lutego w całej Unii. W ten oto sposób dowiedzieliśmy się, że stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła do 12% i jest najwyższa w historii. Tymczasem trochę lepiej wypadły kraje bez wspólnej waluty, obniżając tym samym średnią bezrobocia w całej UE do poziomu 10,9%. W Polsce bezrobocie wyniosło 10,6% według Eurostatu, czyli o wiele mniej niż w unii monetarnej. Takie dane będą kolejnym argumentem w rękach przeciwników euro w naszym kraju w nadchodzącej debacie dotyczącej wprowadzenia wspólnej waluty.

Ministerstwo Finansów podało także informacje dotyczące polskiego długu publicznego. Wyniósł on na koniec 2012 r. 840,5 mld zł wobec 815,3 mld zł na koniec 2011 r. Nominalnie dług wzrósł o 25,2 mld zł, a ponieważ polski PKB urósł o 2% w 2012 to procentowo relacja długu spadła do 52,7% PKB w 2012. Dług na koniec 2011 r. stanowił 53,5% PKB, zatem jest to pierwszy spadek relacji długu do produktu krajowego brutto od 2007 r.

Niemalże w tym samym czasie premier Tusk podsumował swoje rządy w pierwszych 500 dniach. Według mnie pozytywne dla gospodarki zmiany jakie zaszły w tym czasie to wydłużenie czasu pracy do 67 roku życia dla kobiet i mężczyzn, obniżenie cen gazu z Rosji, zmiany w refundacji leków i naliczanie VATu, a także najważniejsze - rewelacyjne negocjacje w sprawie budżetu Unii. Jednak to nadal mało. Łyżką dziegciu dla rządzących powinien być raport Coface jaki opublikowano wczoraj. O 11% wzroście rdr liczby upadłości firm za I kwartał 2013 r. Wynik 211 upadłości jakie sądy ogłosiły w tym czasie jest najgorszy od 7 lat.

Dzisiaj w kalendarzu nie ma wiele publikacji wskaźników makroekonomicznych. Warto zwrócić uwagę tylko na USA, gdzie agencja ADP poda o 14:15 swoje własne wyliczenia liczby bezrobotnych. W lutym nowych bezrobotnych przybyło 198 tysięcy, lecz prognozy mówią, że w marcu ta liczba powiększy się o kolejne 207 tysięcy osób.

Artur Baron - Główny dealer walutowy w Internetowykantor.pl