Konsensus rynkowy wynosił 0,1-0,6% wzrostu w ujęciu kwartalnym, zaś poprzedni (drugi) szacunek Departamentu Handlu - 0,1%.

W III kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu o 3,1%.