Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) proponuje przeznaczenie kwoty 295,88 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 2,52 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

„Zgodnie z uchwałą osiągnięty przez JSW w 2012 roku zysk netto w wysokości 995 946 834,21 zł, zarząd JSW proponuje podzielić w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 295 877 221,92 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 2,52 zł; 2. kwotę w wysokości 185 999 753,00 zł przeznaczyć na pokrycie powstałej w 'Innych całkowitych dochodach' straty netto; 3. pozostałą kwotę w wysokości 514 069 859,29 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego" – czytamy w komunikacie.

Zarząd JSW rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 31 lipca 2013 roku, terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2013 roku.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,5 mln ton węgla.