Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2012 r., wynoszącego 1.918,48 mln zł, na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z komunikatu spółki.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że w dniu 19 marca 2013 roku podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia zysku bilansowego za 2012 rok w kwocie 1.918.481.599,73 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Ponadto zarząd PGNiG zawnioskował o przeznaczenie zysku zatrzymanego w kwocie 625.926.472,51 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - głosi komunikat.

Spółka podała, że w kolejnych latach planuje utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, utrzymania zdolności wydobywczych oraz budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu.

"W 2013 roku PGNiG zamierza przeznaczyć na inwestycje w segmencie poszukiwanie i wydobycie ok. 2,4 mld zł. W Polsce spółka planuje poszukiwanie gazu zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych (typu shale gas)" - podano w komunikacie.

W 2013 roku PGNiG planuje prowadzenie prac wiertniczych w 33 otworach. W ramach poszukiwania złóż konwencjonalnych spółka planuje wiercenie 20 otworów na co zamierza przeznaczyć ok. 360 mln zł. Natomiast w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych planowane jest wiercenie 13 otworów (przewidywane nakłady inwestycyjne wynoszą ok. 500 mln), poinformowała też firma.

"PGNiG będzie również kontynuować prace poszukiwawcze poza granicami kraju. Znaczną część środków finansowych spółka zamierza zainwestować w zagospodarowanie złóż i odwiertów oraz modernizację i rozbudowę istniejących kopalni gazu ziemnego (ok. 960 mln zł)" - czytamy dalej.

Ponadto w 2013 roku PGNiG realizować będzie projekty inwestycyjne w pozostałych segmentach działalności. Spółka zapowiedziała, że prowadzić będzie m.in. budowę i rozbudowę podziemnych magazynów gazu, na co planuje ponieść nakłady w wysokości ok. 600 mln zł.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa zwracała uwagę, że PGNiG ma plan inwestycyjny opiewający na ponad 5 mld zł. Już wcześniej przedstawiciele spółki sygnalizowali, że możliwość wypłaty dywidendy przez PGNiG będzie pochodną projektów inwestycyjnych spółki.

Pod koniec listopada minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że Skarb Państwa zastanowi się, czy nie pobrać od PGNiG dywidendy, czy też pozwolić spółce zagospodarować dodatkowe środki, wynikające z aneksu do kontraktu jamalskiego podpisanego z Gazpromem, na rozwój.

Skarb Państwa ma nadal 72,40% akcji PGNiG.

PGNiG podał dziś, że zysk operacyjny grupy wzrósł w ub.r. o 35% r/r do 2,53 mld w dużej mierze dzięki renegocjacji formuły cenowej w kontrakcie jamalskim.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa PGNiG zanotowała 2,23 mld zł zysku netto wobec 1,75 mld zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.