Zysk operacyjny wyniósł 3.870,52 mln zł wobec 4.090,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.556,81 mln zł w 2012 r. wobec 28.111,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 784,00 mln zł wobec 4.553,56 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę zysku netto za 2012 r. w wysokości 784 mln zł oraz podział części kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 824 mln zł. Oznacza to, że wypłata dywidendy może wynieść 0,86 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

"Zarząd spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz podział części kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 823.996.570,50 zł w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,86 zł na jedną akcję" - głosi komunikat.

Tym samym zarząd zaproponował przeznaczyć na wypłatę dywidendy łącznie 1.607,99 mln zł, podano także.

"Proponowany dzień dywidendy to 5 września 2013 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 26 września 2013 r." - czytamy dalej w komunikacie.

W raporcie rocznym spółka podała, że "rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, to jest kwotę 1.607.994 tys. zł". Na dywidendę zostanie przeznaczony cały zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednia część kapitału zapasowego, podkreśla firma.

Z zysku za 2011 rok, wynoszącego 4.556,12 mln zł, akcjonariusze PGE przeznaczyli na dywidendę 3.421,66 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 1,83 zł na akcję.

PGE odnotowała 3.211,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 4.892,69 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 784,00 mln zł wobec 4.553,56 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.556,81 mln zł w 2012 r.