"Wynik netto raczej powinien być niższy w tym roku. Pewnie takich zysków na obligacjach nie zrealizujemy, rentowność działalności ubezpieczeniowej nie będzie problemem, ale przychody spadają" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

PZU odnotowało 3.255,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 2.345,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto wyniosła 16.243,13 mln zł w 2012 r. wobec 15.279,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 2.580,72 mln zł wobec 2.582,30 mln zł zysku rok wcześniej.