Luty niestety nie okazał się dla inwestorów lepszy od stycznia. Na rynkach w dalszym ciągu dominował lekki trend spadkowy, zapoczątkowany wraz z nadejściem nowego roku. Odreagowanie optymistycznej końcówki ubiegłego roku trwa więc nadal. Prawie wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły ostatni miesiąc spadkami nie przekraczającymi 2 proc. Wyłamał się tylko wskaźnik średnich mWIG40, który zwyżkował o 0,4 proc. Dzięki temu posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek zakończyli miesiąc na zero – tyle wyniosła średnia stopa zwrotu w tej grupie funduszy. Fundusze uniwersalne wypadły nieco gorzej, przynosząc stratę w wysokości 0,3 proc.

Generalnie, spośród ponad 400 monitorowanych przez nas funduszy otwartych, w lutym dodatnie stopy zwrotu pokazała niespełna połowa, dokładnie 44 proc. Przed miesiącem było pod tym względem zdecydowanie lepiej, bo odsetek funduszy z zyskami sięgał prawie 70 proc.

Gorsze czasy, po wyjątkowo udanym całym ubiegłym roku, nastały dla osób inwestujących w fundusze polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych. Drugi miesiąc z rzędu w obydwu tych grupach średnie stopy zwrotu były ujemne i wyniosły w lutym -0,2 proc. Oczywiście nie wszystkie fundusze obligacji zakończyły miesiąc pod kreską – najsłabszy wynik odnotował Idea Obligacji (minus 3,2 proc.), a najlepiej wypadł KBC Portfel Obligacyjny (plus 0,8 proc.) W sumie do początku roku średni spadek wartości jednostki uczestnictwa sięgnął już 0,5 proc.

Jednak nie wszystkie rodzaje papierów dłużnych przyniosły inwestorom straty. W przeciwieństwie do funduszy z większym udziałem w portfelach obligacji skarbowych, dobrą passę od początku bieżącego roku kontynuują fundusze obligacji korporacyjnych. Tylko w lutym średnia stopa zwrotu w tej grupie wyniosła 0,3 proc., zaś od początku roku 0,9 proc. Wszystkie z trzynastu funduszy otwartych należących do tej grupy notują zyski. W lutym najlepiej wypadł subfundusz Agio-Kapitał, zyskując 0,7 proc. (1,4 proc. licząc od początku roku do końca lutego). Jak można zaobserwować po rosnącym saldzie wpłat i umorzeń, niektórzy klienci już to zauważyli i próbują wykorzystać.

Spośród wszystkich 26 rozróżnianych przez nas grup funduszy, największe średnie zyski przyniosły inwestorom fundusze aktywów denominowanych w USD. Złotowe jednostki uczestnictwa funduszy amerykańskich papierów dłużnych zyskały w lutym 2,7 proc., zaś jednostki funduszy akcji zarobiły przeciętnie 2,4 proc. Zyski niemal w całości są zasługą zmian kursowych. W ciągu miesiąca dolar podrożał bowiem o 2,6 proc. Licząc w dolarach jednostki funduszy akcji amerykańskich straciły 0,5 proc.

Z kolei słabsze wyniki były udziałem przede wszystkim rynków wschodzących. Straty zanotowały m.in. fundusze akcji: azjatyckich bez Japonii (-1 proc.), globalnych rynków wschodzących (-0,6 proc.) i europejskich rynków wschodzących (-0,5 proc.). Na połączeniu słabszej koniunktury zarówno w segmencie dłużnym, jak i akcyjnym, stracili klienci funduszy polskich mieszanych. Średnio strategie zrównoważone przyniosły 0,8-proc. straty, a stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji po 0,5 proc.

Bernard Waszczyk