"GPW zdecydowała o dokonaniu odpisu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa POEE, na kwotę ok. 7,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Odpis został dokonany w związku z realizacją działań zmierzających do integracji działalności związanej z obrotem towarami giełdowymi w ramach Grupy Towarowej Giełdy Energii (TGE). Kwota odpisu wpłynie na odpowiednie pomniejszenie wyniku netto GPW za rok 2012, zaznaczono również.

Jednocześnie zarząd GPW otrzymał pismo z KDPW informujące o dokonaniu przez KDPW odpisu pomniejszającego wartość firmy powstałą przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa POEE.

"Ze względu na 33,3% udział GPW w KDPW, łączna kwota odpisu, która wpłynie na pomniejszenie skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za rok 2012 wyniesie ok. 9,3 mln zł" - czytamy dalej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.