„Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu, ustalił: Cenę Sprzedaży (dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych) w wysokości 22,0 zł za jedną Akcję Oferowaną; ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie – 10.846.000 Akcji Oferowanych; ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 1.626.900 Akcji Oferowanych; ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 9.219.100 Akcji Oferowanych" – czytamy w komunikacie. 

Oferta publiczna PHN obejmuje 10,846 mln akcji istniejących (stanowiących 25% kapitału), oferowanych przez Skarb Państwa. Cena maksymalna ustalona była na poziomie 26 zł. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 

W grudniu 2012 r. minister skarbu Mikołaj Budzanowski zapowiedział, że MSP chce zamknąć pierwotną ofertę publiczną mniejszościowego pakietu akcji PHN w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2013 roku. Wcześniej resort zdecydował o przeprowadzeniu oferty publicznej mniejszościowego pakietu akcji PHN w I etapie jego prywatyzacji i sprzedaży w II etapie - który ma rozpocząć się "niezwłocznie" po IPO - akcji inwestorowi branżowemu. Intencją Skarbu Państwa jest zakończenie obu etapów w tym roku - tak, aby przed końcem 2013 roku Skarb Państwa pozostał mniejszościowym akcjonariuszem PHN.

Grupa powstała w 2011 r. w wyniku konsolidacji kilku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które prowadziły działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadały w swoim portfelu dobrze zlokalizowane nieruchomości z potencjałem dla realizacji projektów inwestycyjnych lub przebudowy istniejących obiektów budowlanych.

W skład grupy PHN wchodzą spółki: Warszawski Holding Nieruchomości. Intraco, Budexpo, a także spółki Dalmor oraz Wrocławskie Centrum Prasowe. Z kolei Warszawski Holding Nieruchomości tworzą skonsolidowane spółki Dipservice, Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "Agro", Argo Sp. z o.o., Składnica Księgarska, Kaskada oraz Cobo. Głównym akcjonariuszem PHN jest Skarb Państwa.