Konsensus rynkowy wynosił 1,0-1,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym. 

W III kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu o 3,1%.