Wskaźnik cen na rynku nieruchomości w USA - S&P Case Shiller dla 20 metropolii wzrósł w listopadzie 2012 r. o 5,5% r/r i wyniósł 145,82 pkt, poinformowała agencja Standard & Poor's w komunikacie.

Zdaniem ekspertów świadczy to o poprawie sytuacji na rynku. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest bardzo niskie, przez co wzrasta zainteresowanie kupujących domami. Prowadzi to do dalszego wzrostu cen. 

Eksperci uważają, że poprawa sytuacji na rynku nieruchomości i na rynku pracy korzystnie wpływa na nastroje konsumentów, co prowadzi do zwiększenia popytu wewnętrznego i w konsekwencji do ożywienia gospodarki.