Od 24 stycznia inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zapisy potrwają do 1 lutego.

PHN posiada nieruchomości komercyjne w prestiżowych lokalizacjach, w największych miastach w Polsce.

Grupa powstała w 2011 roku w wyniku połączenia spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce.
Jedna osoba może zapisać się na 1500 akcji. Maksymalna cena została ustalona na 26 złotych.


Inwestorzy indywidualni będą mogli się zapisywać na akcje spółki w w punktach obsługi klienta 20 domów maklerskich na terenie całego kraju. Zapisy na akcje PHN będą mogli również składać krajowi i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, którzy otrzymają zaproszenie do złożenia zapisu od menedżerów oferty.
Głównym celem strategicznym Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. jest uzyskanie pozycji największej spółki inwestycyjnej na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w Polsce.


Pierwszy dzień notowań akcji PHN na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się nie później niż 13 lutego. Pierwotnie prywatyzacja PHN miała się odbyć pod koniec I półrocza 2012 roku, ale w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku nieruchomości została przesunięta.