Dzisiejsza sesja na GPW jest sesją numer 5000. Na rynku głównym warszawskiej giełdy notowanych jest obecnie 439 spółek, a kapitalizacja spółek krajowych wynosi 537 mld zł, podała GPW w komunikacie.

"16 kwietnia 1991 r. na GPW odbyła się pierwsza sesja giełdowa, na której zadebiutowało pięć spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 45 mln zł. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł 1 990 zł (2 tys. USD). To wydarzenie zapoczątkowało rozwój rynku kapitałowego w Polsce" - przypomina giełda w komunikacie.

Dziś na Głównym Rynku GPW notowanych jest 439 spółek, w tym 43 spółki zagraniczne, o łącznej kapitalizacji przekraczającej 765 mld zł. Po 22 latach istnienia warszawskiej giełdy kapitalizacja spółek krajowych wynosi 537,3 mld zł. Od 1. sesji giełdowej wartość indeksu WIG wzrosła z 1 tys. do 47,9 tys. punktów.

Cztery główne indeksy GPW odnotowały dotychczas najwyższe wartości w 2007 r. Najwyższa wartość WIG miała miejsce 6 lipca 2007, kiedy wskaźnik ten osiągnął 67 568,51 pkt.

Rok 2007 miał również największą liczbę debiutów na Głównym Rynku, wynoszącą 81 spółek. Z kolei sesja o najwyższych obrotach akcjami odbyła się 12 maja 2010 r., gdy wartość obrotów przekroczyła 3,3 mld zł. Było to związane z debiutem PZU, na których przypadało 2,5 mld zł tej sumy. PZU wyróżniło się również najwyższą w historii giełdy wartością IPO, wynoszącą 8.069 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.