Fundusze hedżingowe kierowane przez kobiety dają znacznie lepsze zyski niż te, w których szefami są mężczyźni.

Potwierdza to raport firmy konsultingowej Rothstein Kass. Z jej ustaleń wynika, że fundusze spekulacyjne prowadzone prze kobiety zapewniły w 2012 roku zwrot kapitału na poziomie 8,95 proc. podczas gdy indeks globalnych funduszy hedżingowych zanotował w okresie minionych dwunastu miesięcy zwrot rzędu tylko 2,69 proc. – pisze biznesowy portal Daily Ticker.

Co więcej, raport wskazuje, że fundusze z szefami płci pięknej wyprzedzały wyniki globalnego indeksu nie tylko w roku 2012, ale także przez pięć poprzednich lat.Zdaniem Meredith Jones, dyrektora Rothstein Kass i autorki raportu o wyjątkowych wynikach kobiet w sferze alternatywnych inwestycji przesądzają przede wszystkim dwa czynniki.

Po pierwsze, kobiety są lepiej predestynowane do sterowania ryzykiem w sytuacji gwałtowanych wahań na rynkach, czego nie brakowało w okresie minionych pięciu lat.Drugim czynnikiem są rozmiary funduszy kierownych przez kobiety. Z reguły są one mniejsze w związku z czym mogą one bardziej sprawnie poruszać się po rynkach.Firma Rothstein Kass stwierdziła, że mniej niż 100 globalnych funduszy hedżingowych jest kierowanych przez kobiety. Z kolei spośród firm, które odpowiedziały na jej ankietę, tylko 16,8 proc. funduszy hedżingowych zatrudniało kobiety na stanowiskach menedżerskich.