Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) znalazła się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby debiutów w całym 2012 r. W Warszawie miało miejsce 40% europejskich debiutów, co pozwoliło utrzymać pozycję lidera wśród europejskich giełd i ponownie wyprzedzić Londyn, wynika z raportu IPO Watch Europe opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers.

"W całym ubiegłym roku, po raz kolejny z rzędu największą liczbę pierwszych ofert publicznych (IPO) odnotowano w Warszawie – 105 debiutów o łącznej wartości 731 mln euro wobec 203 debiutów o łącznej wartości 2,2 mld euro w roku 2011" - czytamy w raporcie.

Dla porówniania, w Londynie miało miejsce 73 IPO o łącznej wartości 5,1 mld euro w 2012 r. wobec 101 ofert o łącznej wartości 14,1 mld euro w 2011 r.

Jednocześnie wyniki ostatniego kwartału 2012 wskazują na wyraźną poprawę koniunktury na rynku IPO w Europie. Wartość ofert na europejskich giełdach w IV kwartale ubiegłego roku wyniosła 7,5 mld euro i była prawie dziewięciokrotnie większa niż w analogicznym kwartale 2011 roku
(0,9 mld euro). Było to najwięcej od trzeciego kwartału 2011 roku, kiedy to odnotowano 121 IPO o łącznej wartości 9,3 mld euro.

„Pomimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i politycznej w Europie, perspektywy na rynku IPO wydają się ulegać poprawie, szczególnie biorąc pod uwagę wzrost aktywności w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Na rynki europejskie powoli zaczyna powracać optymizm" - powiedział partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Tomasz Konieczny, cytowany w raporcie. PwC spodziewa się wznowienia planów dotyczących debiutu przez wiele spółek, które czekały na poprawę koniunktury.

Udział GPW w liczbie wszystkich europejskich debiutów w IV kw. 2012 r. osiągnął 30%. W okresie od października do grudnia 2012 roku na warszawskiej giełdzie zadebiutowało 21 spółek (5 na rynku głównym i 16 na rynku NewConnect). Największym IPO w czwartym kwartale, jak również w całym 2012 roku, była oferta Alior Banku o wartości 511 mln euro. Było to jednocześnie piąte największe IPO w Europie w czwartym kwartale 2012 roku.

Czwarty kwartał był najmniej aktywnym w 2012 r. na rynku NewConnect, choć odnotowano na nim drugi największy w historii rynku alterntywnego GPW debiut, należący do spółki Orpheé (sektor usług zdrowotnych), o wartości 14 mln euro.

"Jedną z przyczyn tego trendu może być zaostrzenie regulacji oraz bardziej restrykcyjne podejście do rynku alternatywnego ze strony samej GPW, która zaniepokojona licznymi przypadkami nadużyć i braku przestrzegania wymogów rynku publicznego przez niektórych emitentów, podjęła działania mające na celu poprawę ogólnej jakości rynku" - tłumaczy gorszą passę rynku NewConnect starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, Filip Gorczyca.