Boryszew odwołał prognozy finansowe na 2012 rok, zakładające m.in. 4,8 mld zł przychodów, podała spółka w komunikacie.

"Decyzja o odwołaniu przez Boryszew S.A. prognozy finansowej związana jest z przeszacowaniem przez podmiot zależny od spółki wartości działki położonej na ulicy Łuckiej w Warszawie w związku z brakiem uzyskania przez nią prawomocnego pozwolenia na budowę dla projektu, który ma być realizowany na tej nieruchomości" - głosi komunikat.

Spółka podkreśla, że w opublikowanej 15 marca 2012 roku prognozie wskazywała na fakt, że uwzględnia ona pozytywny wpływ na wyniki zdarzeń o charakterze jednorazowym, w tym m.in. ujawnienia wartości nieruchomości inwestycyjnych. Przeszacowanie wartości nieruchomości położonej przy ul. Łuckiej w Warszawie było jednym z istotnych elementów opublikowanej prognozy.

Już w październiku ub.r. prezes spółki Piotr Szeliga sygnalizował, że Boryszew może mieć problem z uzyskaniem zakładanych wyników finansowych na 2012 r., choć uważał, że nadal jest to możliwe.

Kontrolowana przez Romana Karkosika grupa przemysłowa w marcu podała prognozę, według której w całym roku powinna wypracować 4,8 mld zł przychodów oraz 424 mln zł zysku operacyjnego i 218 mln zł zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przed wyłączeniem udziału mniejszości).

Narastająco w I-III kw. 2012 roku spółka miała 62,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 94,71 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ogółem z działalności kontynuowanej wyniosły odpowiednio: 3.717,43 mln zł wobec 3.135,27 mln zł.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia. W 2011 r. koncern wypracował ponad 4 mld zł przychodów.