Świąteczny nastrój trwa nadal na rynkach. WIG20 osiągnął szczyty niewidziane od zeszłego roku, co świadczy o tym, że Rajd świętego Mikołaja trwa nadal. Wszystko wskazuje na to, że aktualne poziomy, na których znajdują się główne pary walutowe utrzymają się już do świąt.

Nadal trwają spekulacje co do przyszłych decyzji RPP. Ostatni odczyt danych odnośnie inflacji był lepszy od konsensusu rynkowego i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu inflacyjnego. Po takiej publikacji możemy oczekiwać dalszych cięć stóp procentowych.

Dla rynków istotne są również ustalenia podjęte na szczycie europejskim. Przywódcy uzgodnili wprowadzenie Unii Bankowej i uporządkowanie kwestii likwidacji banków. Zaproponowany mechanizm wydaje się być niejasny, ponieważ istnieją obawy co do możliwości zabezpieczania takiego rozwiązania. Na pewno będzie składało się ono ze składek bankowych, ale nie wiadomo, czy obędzie się to bez kosztów dla podatników.

W piątek poznaliśmy szereg ważnych danych makro, zarówno ze Starego Kontynentu, jak i z USA. Niemiecki indeks PMI dla przemysłu (odczyt: 46,3 pkt.) okazał się nieznacznie gorszy od oczekiwań (47,2 pkt.). Dane ze Strefy Euro okazały się zbliżone do prognoz. Zarówno PMI dla przemysłu, jak i dla usług nie zaskoczyły rynków. Dane odnośnie poziomu inflacji okazały się zgodne z prognozami analityków: inflacja bazowa HICP: -0,1% m/m oraz 1,6% r/r.

Ze Stanów Zjednoczonych napłynęły dane odnośnie inflacji konsumenckiej, indeksu PMI oraz poziomu produkcji przemysłowej. O ile inflacja konsumencka nie zaskoczyła ani negatywnie, ani pozytywnie, o tyle poziom produkcji okazał się bardzo pozytywnym sygnałem.

Największym zaskoczeniem, na które zareagowały rynki było ogłoszenie poziomu produkcji przemysłowej: 1,1% m/m, przy prognozach na poziomie 0,3%. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wcześniejszy odczyt wynosił -0,7%. Inflacja bazowa CPI w USA wynosi 0,1% m/m oraz 1,9% r/r.

Rozpoczynający się dzisiaj tydzień nie będzie zbyt bogaty w informacje makroekonomiczne. Zbliżający się okres zakończenia roku powoduje, że aktywność na rynkach spada, ale przy spadającej płynności możemy oczekiwać gwałtowniejszych ruchów .

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na odczyt bilansu handlu zagranicznego w Strefie Euro oraz amerykański indeks NY Empire State (prognoza: -0,5%).

Marcin Rogalski - Specjalista Cash Management w Internetowykantor.pl