Zaplanowane na dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przebiegło zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i oczekiwaniami rynkowymi.

Dzisiaj po godzinie 13.00 pojawiła się oficjalna informacja o cięciu głównej stopy procentowej w Polsce, która zgodnie z prognozami została obniżona o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25 proc. z wcześniejszych 4,5 proc. Jest to druga z rzędu korekta stopy referencyjnej i prawdopodobnie nie ostatnia. Analitycy i ekonomiści zgodnie oczekują ewentualnych cięć w I kwartale 2013 roku ze względu na spowalniającą koniunkturę gospodarczą.

Głównym czynnikiem decyzyjnym w tej kwestii jest bez wątpienia produkt krajowy brutto, który w III kwartale wypadł znacznie gorzej niż zakładał rynkowy konsensu oraz oczekiwany powrót inflacji do celu tolerowanego przez bank centralny. Dalsze wyhamowanie dynamiki wzrostu gospodarczego najprawdopodobniej będziemy obserwować również w pierwszych kwartałach 2013 roku, dlatego też można się spodziewać, że RPP powtórzy dzisiejszy scenariusz i po raz kolejny obniży stopę procentową.

Tym samym, warto jeszcze dzisiaj zwrócić uwagę na wydźwięk komunikatu po konferencji prasowej, która odbędzie się o godzinie 16.00. Z pewnością większość krajowych inwestorów będzie na niego zwracać szczególną uwagę w kontekście najbliższych planów RPP. Warto obserwować czy członkowie RPP uznają obecny kurs złotego za zbyt silny i utrudniający prowadzenie biznesu eksporterom, czy też główny nacisk będzie nadal kładziony na oczekiwania inflacyjne. W obliczu dzisiejszych wydarzeń makroekonomicznych polskiemu złotemu udaje się zyskiwać na wartość w stosunku do wspólnej waluty. Para EURPLN przed godziną 14.00 oscyluje na poziomie 4,1170 PLN, podczas gdy na koniec wczorajszego dnia zanotowała 4,1281 PLN. Dalsze umocnienie może skierować tą parę walutową w kierunku dziennego minimum 4,1154 PLN.

W kalendarzu mamy na dzisiaj jeszcze zaplanowane wyniki dla Stanów Zjednoczonych, gdzie poznamy raport ADP czy zamówienia w przemyśle. Dlatego też warto będzie na nie zwrócić uwagę tym bardziej, że para EURUSD na kwadrans przed godziną 14.00 zmierza w kierunku południowy i na dzisiejszej sesji można dostrzec tendencję spadkową. Obecny poziom tej pary walutowej wynosi 1,3073 USD, gdzie dzisiejsze maksimum wyniosło 1,3126 USD. Osłabienia wspólnej waluty względem dolara amerykańskiego można się doszukać w wynikach PMI za listopad dla całej strefy euro oraz najważniejszych gospodarek Unii Europejskiej.

Co prawda okazały się one lepsze od oczekiwań i wyniosły odpowiednio: strefa euro (wynik: 46,7 pkt., prognoza: 45,7 pkt.), Niemcy (wynik: 49,7 pkt., prognoza: 48 pkt.), Francja (wynik: 45,8 pkt. prognoza: 46,1 pkt.), to jednak warto zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu utrzymują się poniżej istotnej wartości 50 pkt., co świadczy o zdecydowanym spowolnieniu gospodarczym w tych państwach, jak i w całym euro landzie.

Adrian Mech