Mimo mocnych wzrostów na giełdach azjatyckich, notowania na rynku walutowym przebiegają spokojnie. Wzrosty chińskich indeksów to tradycyjnie czynnik idący w parze z aprecjacją dolara australijskiego, ale jej skale ogranicza słaby odczyt dynamiki PKB w III kwartale, która spadała z 3,7 do 3,1 proc. r/r.

Po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 1,0 proc, najsłabszy w ostatnim czasie w bloku surowcowym dolar kanadyjski zaczął odrabiać starty. Kurs USD/CAD zbliżył się do dolnego ograniczenia wąskiego przedziału wahań, ale znajduje się wciąż powyżej silnego wsparcia 0,9880. Statystyka z-score dla skośności poszczególnych opcyjnych strategii korytarzowych potwierdza pozytywne postrzeganie perspektyw trójki najbardziej ryzykownych w gronie G-10 walut i sugeruje, że mają jeszcze znaczną przestrzeń do umocnienia.

Sprzyjać mu będzie wygasanie globalnych czynników ryzyka. Globalny PMI dla przemysłu wzrósł trzeci miesiąc z rzędu i przybliżył się do granicy 50 punktów. Rentowność benchmarkowych włoskich dziesięcioletnich papierów skarbowych po raz pierwszy od około dwóch lat wynosi mniej niż 4,5 proc., a obliczany przez nas indeks stawek CDS ważonych wielkością PKB poszczególnych państw strefy euro znajduje się najniżej od ponad roku. Ostatnia grupa czynników najwydatniej wspiera euro. Kurs EUR/USD powolnie wzrasta ponad 1,31 i zbliża się do silnej strefy oporu 1,3140 – 1,3180.

Polska: RPP obniży stopy

Od początku tygodnia złoty traci na wartości do euro, podobnie jak pozostałe waluty naszego regionu. Rano kurs EUR/PLN znajduje się powyżej 4,13. Po słabym odczycie PKB za III kwartał wzrosło prawdopodobieństwo obniżki stóp o 50 pb, która osłabiłaby złotego. Uważamy jednak, że taki wniosek nie zyska poparcia większości decydentów. Po redukcji kosztu pieniądza o 25 pb złoty nie powinien się wyraźnie osłabić, gdyż taka skala obniżki jest w pełni zdyskontowana przez rynek pieniężny i była wielokrotnie sugerowana przez władze monetarne w wypowiedziach medialnych.

Na przestrzeni kilkunastu lat będzie to dopiero trzecia zmiana stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu. Co więcej uważamy, że rynek FRA, który wycenia spadek stawek WIBOR 3M o około 100 pb w pół roku przeszacowuje skalę luzowania. Ewentualne sugestie Prezesa NBP, Marka Belki, że cykl łagodzenia będzie miał charakter gradualny, które mogą paść na konferencji prasowej, będą zatem wspierać złotego. Decyzję o obniżce stóp procentowych uzasadniają nasze obliczenia bazujące na regule Taylora pozwalającej oszacować optymalny poziom stóp procentowych. Po drugiej stronie Oceanu zostaną opublikowane raport ADP, który da wskazówkę jak huragan Sandy wpłynął na zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i indeks ISM dla usług.

Bartosz Sawicki