Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,8 proc.

Wcześniejsze wyliczenie Departamentu Handlu USA wskazywało na wzrost 2,0 proc. PKB.

W drugim kwartale tego roku w ujęciu zanualizowanym PKB USA wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym.