Oczekiwania 15 analityków co do zysku netto spółki w trzecim kwartale wahały się w przedziale od 998 mln zł do 1,184 mld zł.

Zysk operacyjny KGHM w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 1,499 mld zł wobec 3,684 mld zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 1,516 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 5,055 mld zł wobec 5,244 mld zł. Analitycy spodziewali się 5,069 mld zł przychodów.

Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wyniósł 4,07 mld zł, zysk operacyjny 5,255 mld zł, a przychody 15,559 mld zł