Jak informuje GPW, od 1 stycznia 2013 r zaczną obowiązywać nowe stawki opłat giełdowych w operacjach na rynku instrumentów. Nowy system opłat GPW będzie obowiązywał w obrocie akcjami, prawami do akcji, tytułami uczestnictwa funduszy ETF oraz kontraktami terminowymi.

"Zakończyliśmy kolejny etap konstruktywnej współpracy z naszymi najważniejszymi partnerami biznesowymi. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza rozwiązania, które nie mają charakteru doraźnego, lecz będą konstrukcją długoterminową.

Wraz z domami maklerskimi realizujemy największą zmianę technologiczną w historii polskiego rynku kapitałowego. Wystarczyło nam energii, by wspólnie pracować jednocześnie nad nowymi opłatami giełdowymi. Sądzę, że możemy być zadowoleni z tego, co udało się opracować, są to bowiem rozwiązania prorozwojowe.” - powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

Zmiany w cenniku GPW obejmują:

a) obniżkę opłaty stałej od zleceń na rynku akcji, praw do akcji i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF w transakcjach sesyjnych i pakietowych na obu rynkach akcji z poziomu 1 zł do poziomu 0,20 zł oraz obniżenie analogicznej opłaty od zleceń realizowanych w ramach wykonywania zadań animatora rynku do poziomu 0,05 zł.

b) zmiana opłaty stałej od kontraktu terminowego na indeksy z poziomu 1,70 zł do 1,60 zł.

c) wprowadzenie obniżonej opłaty od transakcji typu „day-trading” na rynku kontraktów terminowych w transakcjach sesyjnych (z wyłączeniem transakcji zawieranych na rachunek animatora oraz transakcji zawieranych na rachunek własny członka giełdy)

d) wprowadzenie obniżonej opłaty od transakcji dokonywanych na rachunek własny domu maklerskiego na rynku kontraktów terminowych.