Geolodzy otrzymali potwierdzenie obecności nowych złóż diamentów w Jakucji, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej - podał rosyjski serwis informacyjny RIA-Nowosti.

Tegoroczne prace geologów z Syberii, które zostały przeprowadzone w okresie letnim zakończyły się sukcesem. Naukowcy otrzymali potwierdzenie obecności nowych źródeł diamentów w arktycznych rejonach Jakucji.

Naukowcy, którzy działali we współpracy z koncernem Alrosa, światowym producentem diamentów poinformowali, że odkryte minerały należą do średniego paleozoiku (era paleozoiku rozpoczęła się ok. 570 mln lat temu, a zakończyła ok. 230 mln lat temu). Na razie nie wiadomo jak wielkie są nowoodkryte złoża.

Obecnie Rosja zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem udokumentowanych złóż diamentów. Wydobyciem i produkcją tych kamieni szlachetnych zajmuje się krajowy koncern Alrosa, który poza Jakucją działa także w Permskim Kraju oraz w obwodzie archangielskim.

Ostatnio koncern poinformował o wydobyciu diamentu o masie 158,2 karata, który został wyceniony na ponad 1,5 mln dol. Udział spółki na rynku rosyjskim wynosi około 97 proc., zaś udział w światowej produkcji diamentów wynosi 28 proc.

Szacuje się, że udokumentowane zasoby Alrosy mogą zapewnić utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji kamieni szlachetnych w ciągu najbliższych 25 lat bez obniżenia jakości wydobywanych surowców.