"Zarząd Enea informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 355.169.000,00. zł 1.dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na jedną akcję, 2.kapitał rezerwowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 13.08.2012 r. i dzień wypłaty dywidendy na 03.09.2012 r. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji Enea, a wysokość dywidendy wyniesie łącznie 211.892.437,44 zł, podano także Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 30% zysku netto czyli 106.551 tys. zł oraz zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - 248.618 tys. zł.

ZWZ przyjęła jednak rekomendację rady nadzorczej 211,89-mln zł dywidendzie. Z jednostkowego zysku za 2010 r., wynoszącego 364,39 mln zł, akcjonariusze przeznaczyli na dywidendę 194,23 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję. Rok wcześniej walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 167,75 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję dywidendy z zysku za 2009 rok (wynoszącego 305,41 mln zł). Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa (52,13%).